ANNONSE

Retten trodde ikke på politimann

  • 01 april 2019
Retten trodde ikke på politimann

En polititjenestemann utnyttet sin stilling ved Gjøvik politistasjon på flere måter, fastslår Gjøvik tingrett. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

Utro tjener i politiet dømt i tingretten.

Den tidligere politimannen hadde mange forklaringer på hva som egentlig hadde skjedd i tilknytning til hans stilling ved Gjøvik politistasjon. Retten trodde ikke på ham, og mannen er nå dømt til fengsel i ett år og ni måneder.

Politimannen hadde en betrodd stilling, men etter hvert begynte det å bli borte beslaglagte stoffer, noe som fikk hans kolleger til å fatte mistanke. Mannen er også dømt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med det han selv hevdet var en informant. I tillegg fant retten ham skyldig i forsøk på å påvirke et vitne da han selv kom under etterforskning.

Hårprøver som ble tatt av domfelte viste også at han hadde brukt dopingpreparater. I 2010 ble det beslaglagt 900 ampuller med et dopingmiddel hjemme hos en person i Gjøvik. Dette beslaget ble lagt i en fryser på politistasjonen. Da saken mot eieren av ampullene ble henlagt, skulle de utleveres til ham. Men det viste seg at det ikke var mulig å finne dem igjen hos politiet. Likevel så det i politiets datasystemer ut som om ampullene var utlevert. Gjøvik tingrett fant det bevist at politimannen hadde tatt skritt for å skjule at dopingen var blitt borte. Ved en ransaking ble slike ampuller funnet både på kontoret hans, i garderobeskapet hans på jobb og hjemme hos ham. 
– Retten er helt sikker på at (domfelte) forsettlig borttok melanotanbeslaget fra fryseren i
kjelleren til politistasjonen i Gjøvik, står det i tingrettens dom. Dette beslaget hadde en gateverdi på mellom 200.000 og 500.000 kroner.

Et annet alvorlig punkt i tiltalen fra Spesialenheten for politisaker handlet om at mannen brukte sin stilling i politiet til å oppnå sex med en kvinnelig informant flere ganger. Dette benektet han, men heller ikke her var retten i tvil.
– Retten finner at det ikke er noen rimelig grunn til å tvile på at tiltalte var i et sterkt overmaktsforhold i relasjon til fornærmede, i kraft av hans stilling som betrodd politimann. Videre besto et tillitsforhold mellom de to. Han var erfaren polititjenestemann, som hadde dyrket kontakt med fornærmede dels under foregivende av å være interessert i de opplysninger hun kunne gi om narkotikamiljøet og dels under foregivende av å ville ønske å hjelpe henne. (...)  Den seksuelle omgangen mellom de to fant sted som følge av misbruk av dette forholdet, fastslår retten. Domfelte må også betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

Mannen har tidligere mistet sin stilling i politiet. Dommen som falt i denne saken er en fellesstraff med en tidligere domfellelse mot eks-politimannen, der han hadde resttid. Til fradrag i straffen kommer 35 dager som han satt i varetekt.

I tingretten ble mannen frikjent på noen mindre punkter i tiltalen.
Domfeltes advokat sier til Hamar Arbeiderblad at dommen vil bli anket.

 

Print
Kontakt oss

Sentralbord: 61 13 03 00
Besøksadresse: Ringvegen 3, Gjøvik
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Gjøviks Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innhold fra dette nettstedet uten avtale med Gjøviks Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no