ANNONSE

Politiet skal bli raskere

  • 12 mars 2019
Politiet skal bli raskere

Innlandet politidistrikt skal bli raskere på flere områder. (Foto: Jon Olav Andersen).

Politimesteren har satt opp prioriteringsliste.

Innlandet politidistrikt har som mål å komme raskere fram til hasteoppdrag. I tillegg skal køene av straffesaker tas unna fortere, samt at personer uten lovlig opphold skal returneres raskere.

Politiet lokalt skal også øke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Men det er flere ting som skal prioriteres:
– Politiet i Innlandet vil i 2019 prioritere iverksettingen av nærpolitireformen. I tillegg vil bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper være en hovedoppgave for oss, sier Johan Brekke, politimester i Innlandet.

Politidistriktet har vært igjennom en omfattende omorganisering og er nå godt i gang med kvalitetsdelen av reformen, mener politimesteren. Utvikling og samvirke for de seks prioriterte funksjonene vil stå sentralt i inneværende år. De seks funksjonene er operasjonssentralen, etterretning, politipatruljen, politikontakt og politiråd, felles straffesaksinntak og felles tjenestekontor.

Innlandet politidistrikt har fått en økning av budsjettrammen på 4,2 prosent. Distriktet skal få åtte nye politistillinger i løpet av dette året.
– Vi er glade for hver eneste politistilling som tildeles politidistriktet, men ser at det fortsatt er behov for flere politistillinger, sier politimester Johan Brekke.

Print
Kontakt oss

Sentralbord: 61 13 03 00
Besøksadresse: Ringvegen 3, Gjøvik
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Gjøviks Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innhold fra dette nettstedet uten avtale med Gjøviks Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no