ANNONSE

Mjøsbrua skal brukes videre

  • 16 oktober 2018
Mjøsbrua skal brukes videre

Den eksisterende Mjøsbrua bør beholdes, ikke rives, konkluderer Nye Veier. (Foto: Jon Olav Andersen).

Ønsker ikke å rive brua.

Den eksisterende Mjøsbrua kan likevel bli bevart. Nye Veier vil beholde eksisterende mjøsbru og bruke den til gående og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk.

Nye undersøkelser viser at brua har lang restlevetid og den egner seg godt til miljøkryssing mellom Moelv og Biri. I 2015 ble det vedtatt at Mjøsbrua skal rives senest to år etter at den nye firefeltsbrua står ferdig.

– Nye Veier skal bygge ny firefelts motorveibru for E6 sør for eksisterende mjøsbru. Ved å beholde eksisterende mjøsbru og bruke denne til myke trafikanter, mopeder, traktorer, kollektivtrafikk og lokaltrafikk får vi en bedre løsning for lokalbefolkningen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

– Vi har fått flere henvendelser fra både lokalbefolkning og ulike organisasjoner som mener at brua må beholdes og brukes i det lokale veisystemet. Gjør brua grønn, har flere sagt. Derfor har vi nå sett nærmere på om det er fornuftig å rive brua, eller om Mjøsbrua fortsatt kan tjene samfunnet i årene fremover. Samfunnsøkonomisk er det ingen tvil om at brua skal stå og brukes som en miljøkryssing mellom Moelv og Biri, sier Moshagen.

Nye Veier har i løpet av det siste året fått gjennomført flere grundige tekniske undersøkelser både over og under vann som viser at Mjøsbrua er i god stand og kan brukes i mange tiår fremover.
Mjøsbrua stod ferdig i 1985.

Nye Veier planlegger å utlyse konkurransen med planlegging og bygging for den nye motorveibrua i 2019.

Print
Kontakt oss

Sentralbord: 61 13 03 00
Besøksadresse: Ringvegen 3, Gjøvik
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Gjøviks Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innhold fra dette nettstedet uten avtale med Gjøviks Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no