ANNONSE

Hans Mustads gate åpnes igjen

  • 07 november 2018
Hans Mustads gate åpnes igjen

Om ikke så lenge blir det igjen vanlig trafikk i Hans Mustads gate, iallfall i noen måneder. (Arkivfoto: Torbjørn Aurvåg).

Gata åpnes midlertidig i løpet av de nærmeste ukene.

Statens vegvesen regner med å åpne Hans Mustads gate for gjennomgangstrafikk igjen før jul. Da blir gata åpen noen måneder, før den igjen stenges til våren.

Vegvesenet jobber med å asfaltere gata og gjøre den klar for trafikk, slik at hele gata kan åpnes midlertidig i vinter. Våren 2019 blir den delvis stengt igjen, når Vegvesenets byggeprosjekt fortsetter.

– Det gjenstår noe arbeid ved krysset med Hunnsvegen, der Eidsiva har hatt en åpen grop til kabeltrekking i forbindelse med sitt prosjekt, sier byggeleder Ola Christensen Kolbu. – Vi er ferdig med å asfaltere på strekningen Raufossvegen – Gjøvik skole, men den nordre delen av gata må vente litt til. Etter at vi har asfaltert ferdig, må vi sette opp skilt, rekkverk og gjerder, før vi kan åpne hele gata for trafikk.


Det har vært et omfattende gravearbeid i Hans Mustads gate siden våren 2017. Eidsiva har bygget en kabelkanal i bakken for å sikre Gjøvik bedre strømforsyning. Statens vegvesen har gjort grunnarbeid før de skal bygge gang- og sykkelfelt på denne delen av fylkesveg 172, og Gjøvik kommune har skiftet ut vann- og avløpsledninger. De tre etatene har samkjørt sine graveprosjekt for å unngå at gata og eiendommene langs den måtte graves opp flere ganger, og for å få en mer konsentrert anleggsperiode.

– Når gata er klar til å åpnes for gjennomgangstrafikk en gang før jul, blir det toveis biltrafikk på strekningen mellom krysset med Raufossvegen og punktet der muren over Røverdalen befinner seg. På strekningen mellom Røverdalsmuren og Gjøvik skole blir det kun biltrafikk nordover, forklarer Christensen Kolbu. – Mellom skolen og krysset med Hunnsvegen blir det toveis biltrafikk. Dette kjøremønsteret er tilnærmet lik det permanente kjøremønsteret, slik det blir når gang- og sykkelfeltene er ferdig bygget.

 

Print
Kontakt oss

Sentralbord: 61 13 03 00
Besøksadresse: Ringvegen 3, Gjøvik
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Gjøviks Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innhold fra dette nettstedet uten avtale med Gjøviks Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no