ANNONSE

Danske "Byen ved vandet" vant

Utbygging tidligst fra 2021

  • 15 juni 2018
Danske "Byen ved vandet" vant

Vinneren er kåret, "Byen ved vandet" var det beste forslaget ble det offentliggjort på fredagens seremoni. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

Slik tenker de seg Huntonstranda.

Det ble et dansk forslag som vant arkitektkonkurransen for Huntonstranda. "Byen ved vandet" ble fredag kåret som vinner blant de 29 innsendte forslagene.

Konkurransen kom i stand etter at Gjøvik kommune sikret seg deler av strandområdet med tanke på framtidig utvikling. Det er også inngått samarbeid med andre grunneiere i området. Huntonstranda er definert som området som ligger mellom Mjøsa og riksveg 4 i Gjøvik sentrum, avgrenset av Hunnselvas utløp i nord og Fredevika i sør.

Kultursenteret er lagt i et fotgjengerområde på vinnerforslaget. Pleiehjem, bofellesskap, barnehage og hotell i området er en del av dette utkastet. Det ligger også i dette forslaget at Gjøvik stasjon kan få en ny plassering.

Vinneren ble kåret på et arrangement på Gjøvik kultursenter fredag formiddag. Arkitekter fra mange land har deltatt i konkurransen, med det var København-baserte Urban Power som vant.
– Vi er veldig imponert over kvaliteten på bidragene, sa Fredrik Shetelig, leder i juryen som har gått gjennom forslagene og kåret en vinner.

Ordfører Bjørn Iddberg sa at tidligste utbyggingsstart kan bli i 2021.
– Politikerne tar til høsten standpunkt til hvor et nytt kulturhus skal ligge, opplyste ordføreren.

Totalt var det åtte forslag som fikk hederlig omtale, fire forslag ble premiert. Vinneren av konkurransen kan ta med 800.000 kroner hjem til Danmark.
Ingen av forslagene som kom har vist komplette løsninger, og årsaken er at det mangler avklaringer på hva som skjer med riksveg 4, fylkesveg 33 og jernbanen.

Her er et utdrag fra juryens begrunnelse:
Vinnerutkastet gir meget gode løsninger for en rekke prinsipper som juryen anbefaler at legges til grunn for det videre arbeidet.

Viktige funksjoner legges til strøket langs Hunnselva og passasjene langs elva og i kryssing med veier/jernbane må utvides for kontinuitet og kontakt mellom sentrum og Huntonstranda.
Kulturhusfunksjoner er godt lokalisert langs nordbredden av Hunnselva og trukket tett inntil RV4.
Dette gir nærhet til sentrum, regional tilknytning til veinett og synlighet til de viktige landskapsrommene Hunnselva og Mjøsa.

Utbyggingsmønsteret på Huntonstranda tar utgangspunkt i kvartalsstruktur/-størrelse i Gjøvik sentrum. Dette er et fleksibelt mønster som kan tilpasses sol, utsikt og ulike utbyggingsbehov og som samtidig gir kontinuitet med sentrum for øvrig.

Strandsonen kobles sammen med strøket langs Hunnselva og strandpromenaden nord-sør, dimensjoneres raust som offentlig rekreasjonsområde og utvikles med et rikt tilbud for for hele Gjøviks befolkning og lokale beboere på Huntonstranda. Fellesfunksjoner konsentreres til et kontinuerlig gangstrøk som forbinder Gjøvik sentrum med Huntonstranda, strandsonen ved Mjøsa og småbåthavna i Fredevika.

Les også: Den nye bydelen på stranda

Print
Kontakt oss

Sentralbord: 61 13 03 00
Besøksadresse: Ringvegen 3, Gjøvik
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Gjøviks Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innhold fra dette nettstedet uten avtale med Gjøviks Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no