ANNONSE

Kjøpte Stokke nedre til sykehus

  • 02 oktober 2017
Kjøpte Stokke nedre til sykehus

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Per Rognerud, og rådmann Magnus Mathisen mener området her på Stokke nedre er et godt sykehusalternativ. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

Gjøvik sikrer seg areal til storsykehus.

Gjøvik kommune har kjøpt garden Stokke nedre i Redalen med tanke på sykehustomt. Rådmann Magnus Mathisen og kommunalsjef Per Rognerud mener de nå kan tilby et godt alternativ.

De to smiler bredt når Gjøviks Blad treffer dem på tunet på idylliske Stokke nedre.
– Dette er et godt alternativ, med nærhet til Gjøvik by, og ikke minst til NTNU, sier Mathisen og Rognerud. Nylig kom det et utspill fra byordførere rundt Mjøsa som framholdt at de mener det nye sykehuset bør ligge i tilknytning til en av byene.

– Kjøpet av tomta på Stokke nedre er et strategisk valg for oss for å ha flere alternativer for et mulig fremtidig storsykehus ved Mjøsbrua, sier ordfører Bjørn Iddberg til Gjøviks Blad.
Gjøvik kommune fikk tilslaget på eiendommen fredag i en budrunde med flere interessenter.

– Det er begrenset hva vi har av store arealer langs Mjøsa. For oss var dette tomtealternativet interessant å se nærmere på da det dukket opp. Dette er vel så gunstig beliggenhet som tomtealternativet på Biri med tanke på fremtidig infrastruktur, sier Iddberg.

Ikke alle er like begeistret for tanken på at idyllen en gang i framtida kan bli erstattet med et plasskrevende og stort sykehus. I kommentarfeltet på Facebook-sida til Gjøviks Blad er det flere som mener det er for galt å ødelegge dette fine stedet ved å bygge det ned.
– Kan ikke ta en slik perle til sykehus, kommenterer Ellen Marie Stubbene Karlsen, og får støtte av flere.

– Gjøvik kommune ønsker med kjøpet av Stokke nedre å posisjonere seg for et mulig framtidig storsykehus ved Mjøsbrua. Stokke nedre er en god sykehustomt med attraktiv beliggenhet nær Mjøsbrua. Gjennom kjøpet av Stokke nedre har kommunen sikret seg en attraktiv tomt på Gjøvik-sida dersom det blir besluttet å bygge storsykehus ved Mjøsbrua. Kommunen betaler 15 millioner kroner for Stokke nedre, samt ca én million kroner for maskiner og utstyr, skriver rådmann Magnus Mathisen i en pressemelding som ble sendt ut mandag morgen.

Slik vurderer kommunen kjøpet og eiendommen, som ligger ca fire kilometer sør for den nye, planlagte Mjøsbrua:
Det er ca. 150 dekar svakt hellende jordbruksarealer på nedsiden av riksveg 4 og ca. 50 dekar på oversiden. 170 dekar har vært kravet om arealstørrelse ved etablering av et storsykehus. Arealene er ikke flomutsatt, men ligger vakkert til ned mot Mjøsa. Ny riksveg 4 som man forventer vil være på plass før sykehuset er ferdig kommer minst én kilometer høyere opp enn i dag. Eksisterende riksveg 4 blir da en lokalveg  med lite trafikk. Den kan om nødvendig legges om, eller bygges i kulvert under sykehuset.


Avstanden til jernbanestasjon på Moelv blir kortere enn ved tomt på Biri, som ligger ca fem kilometer nord for den planlagte brua. Skyttelbuss med hyppige avganger vil enkelt kunne besørge nødvendig transport. Et framtidig jernbanespor mellom Gjøvik og Moelv vil kunne ha en stasjon på et storsykehus på Stokke nedre. Det er mindre sannsynlig at et jernbanespor vil ta omveien om Biri med stopp på et storsykehus der. Avstanden til Gjøvik by og NTNU blir nesten halvert sammenlignet med Biri. Med ny riksveg 4 med motorveistandard vil kjøretiden fra Gjøvik være rundtseks-sju minutter.

Tidligere Biri Bruk-tomta ligger en kilometer nord for Stokke nedre. Der er i underkant av 100 dekar avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Det er et godt egnet område for virksomheter som ønsker å etablere seg nær et storsykehus.

Med kraftig redusert trafikk på nåværende riksveg 4 og et storsykehus i området, vil det bli et løft for stedsutviklingen i nedre del av Redalen.


Stokke nedre ligger nederst i Redalen med strandlinje til Mjøsa. Garden har et variert ressursgrunnlag og en sentral beliggenhet midt mellom Mjøsbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer.

Den har et totalareal på ca. 1.612 daa, hvorav ca. 191 daa dyrka mark og ca. 1.375 daa produktiv skog. På tunet ligger blant annet to staselige våningshus, hvorav det ene er tilrettelagt for selskaper, arrangementer og overnatting, et totalrenovert stabbur som også har rom for overnatting, samt en stor driftsbygning. Et steinkast fra tunet har gården en ca. 800 meter lang strandlinje som innbyr til friluftsaktiviteter og rekreasjon, og tre hytter nede ved Mjøskanten egnet for kortidsutleie.

Garden vil også kunne være aktuell som makeskifteobjekt, og kommunen vil kunne selge garden igjen dersom den ikke skulle bli aktuell som sykehustomt. I tida fram til tomt til storsykehus blir avklart vil kommunen trolig sette bort drifta. 

Print
Kontakt oss

Sentralbord: 61 13 03 00
Besøksadresse: Ringvegen 3, Gjøvik
Postadresse: Postboks 4, 2851 Lena
Redaksjonen: post@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte
Annonseavdelingen: annonse@gjoviks-blad.no | Se alle ansatte


Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen
Daglig leder: Morten Linnerud
Markedssjef: Hans Erik Linnerud

Gjøviks Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Det er ikke tillatt å kopiere innhold fra dette nettstedet uten avtale med Gjøviks Blad.

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no